0
Σύνολο : 0,00 €
Το καλάθι σας είναι άδειο!
Ενημέρωση

Μηχανική Όραση

Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731110002103

MicroHAWK, MV-30, SXGA, SD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4001.34 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2600.87 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2600.87 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731120002103

MicroHAWK, MV-30, SXGA, HD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4001.34 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2600.87 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2600.87 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731210002103

MicroHAWK, MV-30, SXGA, SD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4463.38 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2901.20 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2901.20 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731220001101

MicroHAWK, MV-30, SXGA, HD, Autofocus, Red

Αρχ. τιμή:3848.85 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2501.75 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2501.75 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731220001102

MICROHAWK, MV-30, SXGA, HD, AUTOFOCUS, RED, AV+VS

Αρχ. τιμή:4463.38 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2901.20 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2901.20 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731220002101

MicroHAWK MV-30, IP54 Case, 5 VDC, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, Autofocus, White ...

Αρχ. τιμή:3848.85 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2501.75 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2501.75 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731220002102

MicroHAWK MV-30, IP54 Case, 5 VDC, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, Autofocus, White ...

Αρχ. τιμή:4156.88 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2701.97 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2701.97 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_Power Electronics Accessories 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731220002103

MicroHAWK, MV-30, SXGA, HD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4463.38 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2901.20 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2901.20 €
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731221021102

MicroHAWK MV-30, IP54 Case, 5 VDC, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, 102 mm focus, Red ...

Αρχ. τιμή:4002.86 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2601.86 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2601.86 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731221022102

MicroHAWK MV-30, IP54 Case, 5 VDC, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, High Density, 102 mm focus, ...

Αρχ. τιμή:4002.86 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2601.86 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2601.86 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731230002103

MicroHAWK, MV-30, SXGA, UHD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4618.92 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:3002.30 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:3002.30 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731310000102

MicroHAWK, MV-30, QSXGA, SD, Autofocus

Αρχ. τιμή:4001.34 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2600.87 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2600.87 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
2592 x 1944
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731310002103

MicroHAWK, MV-30, QSXGA, SD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4156.88 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2701.97 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2701.97 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
2592 x 1944
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731320002101

MicroHAWK, MV-30, QSXGA, HD, Autofocus, WHT, AV

Αρχ. τιμή:3842.75 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2497.79 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2497.79 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
2592 x 1944
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731320002102

MicroHAWK, MV-30, QSXGA, HD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4156.88 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2701.97 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2701.97 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
2592 x 1944
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-30-731320002103

MicroHAWK, MV-30, QSXGA, HD, Autofocus, White

Αρχ. τιμή:4156.88 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2701.97 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2701.97 €
Τροφοδοσία
5 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: 5V TTL-compatible, can sink 10mA and source 10mA
Συνδεσιμότητα
RS-232, USB 2.0 High Speed, Ethernet over USB
Επίπεδο Προστασίας
IP54
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
2592 x 1944
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741110002103

MicroHAWK, MV-40, WVGA, SD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4463.38 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2901.20 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2901.20 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
752 x 480
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741120002103

MicroHAWK, MV-40, WVGA, HD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4463.38 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2901.20 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2901.20 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
752 x 480
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741121901101

MicroHAWK, MV-40, WVGA, HD, 190 mm, Red, AV

Αρχ. τιμή:3354.78 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2180.61 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2180.61 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
752 x 480
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741210001102

MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, R

Αρχ. τιμή:4926.95 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:3202.52 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:3202.52 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741210001104

MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, Red, AV

Αρχ. τιμή:5387.47 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:3501.86 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:3501.86 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741210002102

MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, White

Αρχ. τιμή:4926.95 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:3202.52 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:3202.52 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741210002103

MicroHAWK, MV-40, SXGA, SD, Autofocus, White, AV+Verif./OCV

Αρχ. τιμή:4926.95 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:3202.52 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:3202.52 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Microscan/Low_Digit_microhawk-vision_ 54%
1-2w.png

MicroHAWK MV-40-741211020102

MicroHAWK MV-40, IP65 Case, 24 VDC, Ethernet, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Standard Density, 102 mm ...

Αρχ. τιμή:4312.42 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:2803.07 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:2803.07 €
Τροφοδοσία
5-30 Vdc
Είσοδος
Trigger Input, New Master Input: 5-28V rated (0.16mA @ 5VDC)
Έξοδος
Strobe Output, 2 General Purpose Outputs: Bi-directional, optoisolated, 1-28V rated
Συνδεσιμότητα
RS-232, Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP™, PROFINET®
Επίπεδο Προστασίας
IP65
Θερμοκρασία (0C-1000C)
0° to 45° C
Ανάλυση
1280 x 960
Τύπος
Προϊόν
Σελίδα 1 από 34

Επικοινωνία

 •  

  Γαργηττού 75, Γέρακας, 15344, Αθήνα, Ελλάδα

 •  

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 •  
  (+30) 211-7707055
 •  

  Στείλτε μας μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας

Χάρτης

Top
Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Περισσότερα