0
Σύνολο : 0,00 €
Το καλάθι σας είναι άδειο!
Ενημέρωση

Έλεγχος και οδήγηση συστημάτων

Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:172.57 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:112.17 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:112.17 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:197.47 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:128.36 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:128.36 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:236.61 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:153.80 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:153.80 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:293.54 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:190.80 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:190.80 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 53%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:184.13 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:119.69 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:119.69 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:209.93 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:136.45 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:136.45 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:261.52 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:169.99 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:169.99 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD100_3 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:318.45 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:206.99 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:206.99 €
Τροφοδοσία
230 Vac Single Phase
Θερμοκρασία (0C-1000C)
-10 to 50°C
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_Power Electronics Accessories 55%
1-2w.png

SD100-FSD1TCM

Inside mounting ModBus RTU Communication card

Αρχ. τιμή:30.24 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:19.66 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:19.66 €
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Παρελκόμενα
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:362.04 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:235.32 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:235.32 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:381.61 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:248.04 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:248.04 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:435.87 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:283.31 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:283.31 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:463.44 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:301.24 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:301.24 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:579.97 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:376.98 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:376.98 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:735.64 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:478.16 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:478.16 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:801.46 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:520.95 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:520.95 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:1078.10 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:700.77 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:700.77 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:1274.69 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:828.55 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:828.55 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:1605.59 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:1043.64 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:1043.64 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:1936.50 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:1258.72 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:1258.72 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:330.90 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:215.09 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:215.09 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:358.48 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:233.01 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:233.01 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:404.73 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:263.08 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:263.08 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Power Electronics/Low_Digit_SD300_variable-speed-drive-02 54%
1-2w.png
Αρχ. τιμή:432.31 €
Τελ. τιμή με Έκπτωση:281.00 €
Συνολική τιμή με ΦΠΑ:281.00 €
Τροφοδοσία
400 Vac
Εύρος Ισχύς (0kw-2Mw)
0.4 - 2.2Kw
Τύπος
Προϊόν
Σελίδα 1 από 40

Επικοινωνία

 •  

  Ζήνωνος 1, Γέρακας, 15344, Αθήνα, Ελλάδα

 •  

  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 •  
  (+30) 211-7707055
 •  

  Στείλτε μας μήνυμα στη φόρμα επικοινωνίας

Χάρτης

Top
Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των "Cookies" για να διευκολύνουμε την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Περισσότερα